Przeskocz do treści

Aktywnośc płciowa

Okres występowania aktywności płciowej u tych dwóch grup może być różny. Północne i południowe formy Rana pipiens nie mogą się krzyżować w naturze, ponieważ samice ich składają jaja w różnych porach roku. Różnice w czasie kwitnienia mogą również zapobiegać krzyżowaniu się pod innymi względami ściśle spokrewnionych gatunków roślin okrytonasiennych. Mechanizmem izolującym mogą być również różnice budowy w narządach płciowych. W miarę przedłużającej się separacji następuje ostateczne, nieodowołalne rozdzielenie dwóch grup, co zachodzi wtedy, gdy ich genotypy stają się tak różne, że nie może powstać żywotne, płodne potomstwo, nawet gdy zdarzają się kopulacje. W tym punkcie wszyscy się zgodzą, że nastąpiła specjacja. Ten proces ewolucyjny może ulec przyspieszeniu, gdy dwie poprzednio izolowane grupy zostaną powtórnie połączone. Nawet jeśli już nie zachodzi między nimi krzyżowanie, prawdopodobnie populacje te są wciąż pod wieloma względami podobne, łącznie ze swymi wymaganiami życiowymi. Stąd też powtórne połączenie dwóch grup może wytworzyć presję selekcyjną tak intensywną, że jeden z gatunków ulega całkowitemu wyeliminowaniu. To prawdopodobnie wydarzyło się w przypadku C. pauper na niektórych środkowych Wyspach Galapagos. Z drugiej strony wzrost presji selekcyjnej może, jak widzieliśmy, pozwolić na zwiększanie specjalizacji w obrębie każdej grupy i zmniejszanie między nimi konkurencji. Wahania w wielkości dzioba C. pauper na wyspie Charlsa i C. psittacula na Albermarle są mniej więcej jednakowe, co prawdopodobnie oznacza, że te dwie grupy odżywiają się owadami tego samego typu i wielkości. Jednakże na wyspie Charlsa C. psittacula ma znacznie większy dziób niż C. pauper, a więc prawdopodobnie ma wystarczająco różne wymagania pokarmowe, by te dwa gatunki występowały obok siebie.
mobile phone spy software uk
how to write an argumentative essay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.