Przeskocz do treści

Aleksander Opalin

Przyznając, że życie obecnie nie powstaje spontanicznie, Oparin uważał, iż mogło ono pojawić się jednak w ten sposób w warunkach, istniejących wcześniej na Ziemi. Według jego teorii oceany na początku istnienia kuli ziemskiej zawierały bogactwo cząsteczek organicznych. (Stan taki nie istnieje obecnie — jak można wytłumaczyć, dlaczego?) W przeciągu niezmiernie długiego czasu, cząsteczki te łączyły się ze sobą, tworząc nietrwałe kompleksy. Ostatecznie któryś taki kompleks miał: 1) jakiś rodzaj błony, oddzielającej go od otaczającej zawiesiny cząsteczek organicznych, 2) zdolność do pobierania cząsteczek z tej zawiesiny i uwalniania do niej innych rodzajów cząsteczek, 3) zdolność wbudowania zaabsorbowanych cząsteczek w charakterystyczny wzór kompleksu oraz 4) zdolność samorozszczepienia własnego kompleksu na części, mające również wszystkie te cechy. Kompleks taki mógłby być pierwszym organizmem żywym — występowałby w nim metabolizm, wzrost i rozmnażanie, a prawdopodobnie nawet wrażliwość na bodźce, a więc wszystkie cechy życia. Z tej pierwszej formy, z pewnością dużo prostszej od nawet najprostszych obecnie żyjących przedstawicieli Protista, mogła powstać w wyniku doboru naturalnego obecna różnorodność życia. Prawdopodobieństwo teorii Oparina polega w dużym stopniu na tym, iż zakłada ona istnienie pewnych różnic między Ziemią w przeszłości a obecnie. By w oceanach mogły zgromadzić się cząsteczki organiczne, charakterystyczne dla życia, musiały tam istnieć znaczne stężenia składników nieorganicznych, z których związki organiczne mogły być zsyntetyzowane. oraz musiało istnieć źródło energii, by syntezy te mogły zajść. Analiza atmosfery dużych, zimnych planet. Jowisza i Saturna, wykazuje obecność metanu (CH4) i amoniaku (NH3). Jeżeli w atmosferze pierwotnej we wczesnych stadiach rozwoju Ziemi występowały te dwa gazy łącznie z parą wodną (H2O), to tym samym istniały wszystkie pierwiastki (C, H, O, N), potrzebne do syntezy większości aminokwasów, węglowodanów i tłuszczów oraz puryn i pirymidyn.
spy apps for iphone 5
best iphone spy software

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.