Przeskocz do treści

Biologia nauką przyrodniczą badającą otaczający świat

Wszyscy codziennie doświadczamy różnorodnych czynników, takie jak deszcze, zmiany klimatyczne, oraz pogodowe, ale także dostrzega elementy przyrody, które otaczają każdego z nas. Środowisko naturalne, fauna i flora, są badane i opisywane przez naukę przyrodniczą, jaką jest biologia. Jest to bardzo skomplikowany dział nauk ścisłych, gdyż w jego skład wchodzą nie tylko pospolite drzewa i zwierzęta, ale także owady, mikroorganizmy, bakterie, tkanki, oraz genetyka, czyli nauka o dziedziczności cech. Podsumowując w zakres biologii wchodzi wszystko, co nas otacza i co powstało w sposób naturalny. Bada ona wszelkie procesy występujące w organizmach ludzkich oraz zwierzęcych, a także czynniki, które powodują choroby roślin i zwierząt. Głównymi zagadnieniami, nad którymi biologia przeprowadza badania i doświadczenia, jest ewolucja organizmów, ciągłość życia, interakcja wszystkich elementów przyrody z innymi, genetyka oraz różnorodność organizmów i ich typów. Wiedza biologiczna posiada także niekiedy powiązania z systemami matematycznymi i fizycznymi, lecz zależność nauk biologicznych względem innych nie jest najczęściej powiązana w żaden szczególny sposób. Nauka biologiczna powinna być doskonalona jak najbardziej, ponieważ to z jej względu odkryte zostały liczne zastosowania bakterii w medycynie i innych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.