Przeskocz do treści

Świat literatury jest bardzo bogaty, co wie każdy z nas. Od wieków mamy możliwość korzystania z zapisów, gdzie mowa nie tylko o poezji czy też epice, ale również dokumentach czy też aktach. Biorąc pod uwagę fakt, że aktualnie każdy z nas posługuje się alfabetem każdego dnia powstają tysiące tekstów, które charakteryzują się zupełną odrębnością i oryginalnością. Jednakże nie każdy z nas pasjonuje się taką formą rozrywki, gdzie znaczna grupa ludzi woli obejrzeć ekranizację światowej sławy autora. Gdy mowa natomiast o literaturze na przykład w szkołach, mamy styczność z podręcznikami oraz materiałami pomocniczymi w edukacji. Czasem bywa tak, że zawarte informacje w tekście są zupełnie nie zrozumiałe dla odbiorcy. Szczególnie warto zwrócić uwagę na fakt, że odbiorcami są młodzi ludzie, którzy bardzo często gubią się w wielokrotnie złożonych zdaniach na zupełnie abstrakcyjny temat. Wielkim atutem jest natomiast bogactwo informacji, obrazów, rycin oraz wykresów, które znacznie ułatwiają przyswajanie wiedzy. Naukowcy udowodnili, że nauka poprzez działanie jest znacznie lepiej przyjmowana przez młodego człowieka, co informuje nas o fakcie, że im materiały są bardziej różnorodne, tym łatwiej uczniowie przyswajają wiedzę.

Wszystkie organizmy, zarazem żywe, jak i nieożywione, są zbudowane z różnych cząstek strukturalnych. Biologia strukturalna jest połączeniem biologii molekularnej, biochemii i biofizyki. Zajmuje się ona badaniem dużych biocząsteczek, między innymi białek i kwasów nukleinowych. Są to elementy komórki mające wielki wpływ na funkcjonowanie komórki. Umożliwiają one podstawowe procesy takie jak oddychanie komórkowe i obróbka informacji genetycznych. W celach tych badań są wykorzystywane mikroskopy elektronowe, gdyż standardowe mikroskopy optyczne nie są w stanie umożliwić obserwacji tak mikroskopijnych elementów komórek. Niekiedy dokonuje się także modyfikacji i tworzenia modelów cząsteczek. Biologia strukturalna pozwala także zrozumieć wszystkie podstawowe procesy wykonywane przez elementy komórki w niej samej, a także krok po kroku przeprowadzić ewentualne rekonstrukcje tych procesów. Jest to bardzo ważne z powodu wielkiego wpływu tych procesów na funkcjonowanie każdego organizmu, ludzkiego, zwierzęcego oraz roślinnego. Większość skutków badań biologii strukturalnych jest związanych z mikroskopijnymi cząstkami organizmów, lecz te mikroskopijne elementy organizmów mają ogromny wpływ na funkcjonalność tkanek.

Wszystkie nauki, biologiczne, matematyczne, fizyczne i inne, mają na celu odnalezienia zastosowań praktycznych określonych elementów wiedzy teoretycznej. Takie działania przeprowadza między innymi biologia systemowa, czyli dział nauk przyrodniczych, która łączy podstawowe elementy wiedzy biologicznej w systemy, będące później wykorzystywane w celu odnalezienia oddziaływań między innymi tego typu systemami. Takie działania są bardzo praktyczne pod każdym względem, gdyż dzięki nim jest możliwe odnalezienie sposobów na ewentualne zapobieganie negatywnym wzajemnym skutkom tych systemów. Przykładem systemów takich może być oddziaływanie chorób na organizmy ludzie i wewnętrzną ochronę organizmu człowieka, zaś przykładem odnalezienia sposobu zapobiegania negatywnym oddziaływaniom może być stworzenie szczepionki na różnego rodzaju choroby i ujmy na zdrowiu. Biologia systemowa łączy elementy wiedzy, zdobyte przez inne dziedzin nauk przyrodniczych, między innymi genomika, metabolomika, proteomika i inne. Zastosowanie biologii systemowej jest jednym z najbardziej efektownych zastosowań nauk biologicznych, ponieważ to właśnie dzięki niej jest możliwa kontynuacja działań, które zostały zapoczątkowane przez bardziej szczegółowe dziedziny nauk przyrodniczych.

Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak obszerną i skomplikowaną dziedziną jest biologia. Oczywiście jest to przedmiot nauczania w szkołach, gdzie uczniowie przyswajają odpowiednie informacje na temat organizmów żywych. Jednakże zdarza się i tak, że przerabiany materiał spędza sen z powiek, a klasówka czy sprawdzian to wielki dramat dla młodego człowieka. Prawda jest taka, że nastawienie do przedmiotu i zaangażowanie jest zależne od nauczyciela. Natomiast nie osiągnie się sukcesu bez jakiegokolwiek wkładu własnego, jednakże sprytny nauczyciel dobierze taki charakter zajęć, aby lekcje przynosiły efekty każdemu uczniowi. W takich sytuacjach rodzi się grono fanatyków bądź wybitnie zdolnych młodych ludzi, którzy decydują się na pisanie egzaminu maturalnego z biologii. Aktualnie mamy do wyboru dwa poziomy testu dojrzałości – podstawowy i rozszerzony. Gdy mowa o materiale poszczególnych poziomów, niezaprzeczalnie możemy stwierdzić, że program nauczania się zazębia, natomiast matura rozszerzona wymaga wiadomości na znacznie wyższym poziomie. Jeśli jakiekolwiek dziecko podejmuje się takiego wyzwania powinno brać sporą ilość dodatkowych zajęć, gdyż w szkole bardzo trudno jest przyswoić cały materiał. Szczególnie jest to trudne w sytuacji, gdy mowa jest o cyklach rozwojowych czy też
skomplikowanej genetyce. Bez konsultacji z ekspertem możemy wprowadzić się w błąd.

Mimo wysokiego rozwoju technologii i nauk w obecnych czasach, wciąż dla człowieka są niekiedy w świecie różnorodne tajemnice i niepewności względem różnych elementów świata. Jednym z tych elementów świata będących najbardziej tajemniczych mimo małości wobec reszty świata, jest ocean. Oceany, morza i rzeki od niepamiętnych czasów są dla człowieka wielką tajemnicą i zarazem potęgą żywiołową, która jest niekiedy bardzo niebezpieczna. Są także odrębne dziedziny nauk, w których zakres wchodzą badania i doświadczenia na organizmach wodnych. Nauką tą jest biologia morza, czyli dział oceanografii i hydrobiologii, zaś jej głównym aspektem jest przeprowadzanie badań, których skutkiem jest poznanie cech organizmów wodnych, a także ich przystosowania do warunków panujących w miejscu ich występowania. Warunki te, którymi są między innymi temperatura wody, ciśnienie podwodne, występowanie pożywienia i inne czynniki zewnętrzne, mające wpływ na funkcjonowanie tych organizmów wodnych. Podsumowując jest to dział biologii sprawdzający cechy przedstawicieli fauny podwodnej, warunki, w których ci przedstawiciele występują oraz wszelkie aspekty życia tych organizmów, takie jak między innymi pożywienie dla określonych gatunków ryb.