Przeskocz do treści

Brodawki

Stanowią one grupę dermatoz, których czynnikiem etiologicznym są wirusy o swoistym tropizmie naskórkowym. Do grupy tej należą: brodawki zwykłe, brodawki płaskie i kłykciny kończyste. Etiologia. Wirus brodawek, określany skrótowo HPV (human papilloma vims), został zidentyfikowany ultrastrukturalnie za pomocą techniki negatywowego barwienia. Przeszczepianie na zwierzęta i próby hodowli in mtro dają negatywne wyniki. Wirus HPV wykazuje różnice antygenowe, co posłużyło do wyodrębnienia różnych jego typów, znanych jako l, 2 i 3, dwa pierwsze powodują brodawki zwykłe, ostatni zaś brodawki płaskie. Cząstki wirusa mają krystaliczny układ wewnątrzjądrowy, wykrywa się je głównie w warstwie ziarnistej naskórka. Patogeneza. Zaznaczają się znaczne różnice w podatności na zakażenie wirusem brodawek. Niektórzy są całkowicie na nie odporni. Wrażliwość na zakażenie jest szczególnie duża u dzieci. Zaniedbania higieniczne i potliwość stanowią czynniki sprzyjające zakażeniu. Wysiew licznych brodawek w bezpośrednim sąsiedztwie wykwitu macierzystego wskazuje na duże znaczenie autoinokulacji wirusa. Różnice w obrazie klinicznym między brodawkami a kłykcinami kończy-stymi wynikają z odmiennego umiejscowienia. Najczęściej spotyka się brodawki zwykłe, rzadziej brodawki młodocianych, najrzadziej kłykciny kończyste.
african mango extract reviews
best android spy apps

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.