Przeskocz do treści

Choroby wirusowe

Jako wirusy określa się te zarazki, które nie mają zdolności do wzrostu i dzielenia się poza obrębem żywych komórek. Wirusy mają następujące cechy: 1) wykazują zróżnicowane działanie patogenne; 2) przechodzą przez sączki zatrzymujące bakterie; 3) wielkość ich waha się w granicach 10—500 nm; 4) rozmnażają się wyłącznie w żywych komórkach, gdyż nie mają własnej przemiany materii; 5) dają się przeszczepić z wrażliwego na nie gospodarza na innego. Wirusy mogą zakażać człowieka, zwierzęta (ptaki, gady, ryby. owady), bakterie, grzyby i rośliny. Wirusy nie stanowią jednolitej biologicznie grupy zarazków. Pod względem wielkości zajmują one pośrednie miejsce między najmniejszymi tworami żywymi a olbrzymimi cząsteczkami białkowymi. W skład cząsteczki wirusów ssaków wchodzą DNA, RNA, węglowodany oraz lipidy, niektóre z nich „wyposażone" są również w enzymy. Przedmiotem dalszego opisu będą wyłącznie te wirusy i powodowane przez nie choroby, które są ważne z dermatologicznego punktu widzenia. Wirus, który odpowiada chemicznie kwasowi nukleinowemu, chroniony jest przez otoczkę białkową, tzw. kapsyd. Wirus zakaża komórkę, adsorbując się na jej receptorach. Otoczka wirusa oddziela się po wtargnięciu wirusa do komórek gospodarza, a wolne kwasy nukleinowe ulegają namnożeniu. Stan, gdy wirus po wtargnięciu do komórki nie powoduje w niej żadnych uchwytnych zmian, określa się jako zakażenie utajone.
sms spy app
best breast enhancement pills

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.