Przeskocz do treści

Czynniki które ograniczają aktywność życiową

Czynniki które ograniczają aktywność życiową można podzielić na: biologiczne, psychologiczne, społeczne i ekonomiczne.Wśród czynników biologicznych można wyróżnić:- pogorszenie stanu zdrowia,- trudności w samodzielnym poruszaniu się.Do czynników psychicznych zalicza się:- stopniowe ograniczanie dotychczasowych kontaktów społecznych (wymieranie krewnych, przyjaciół,- nieufność i niechęć do zawierania nowych kontaktów.Wśród czynników społecznych największe znaczenie mają: - fakt owdowienia, zwłaszcza śmierć żony stanowi poważne zagrożenie dla mężczyzn zwiększając ryzyko choroby i zgonu w ciągu dwóch lat,- utrata roli zawodowej w związku z przejściem na emeryturę,- izolacja społeczna zwiększa ryzyko zachorowalności i śmiertelności.

 

Wraz z rozwojem transportu, a przede wszystkim lotnictwa, praktycznie zniesione zostały czasowe i przestrzenne bariery komunikacyjne.Zostały też poważnie zaburzone naturalne bariery biologiczne dla transmisji zakażeń. Ocenia się, że rocznie ponad 500 mln osób przekracza międzypaństwowe granice na pokładach samolotów docierających do najodleglejszych obszarów kuli ziemskiej. Wraz z podróżnymi i ich bagażem, a także z transportowanymi towarami przenoszone są różne drobnoustroje, w tym chorobotwórcze, nawyki, obyczaje i zachowania, następstwa przebytych zakażeń i podatność na zakażenia. Zrównoważony rozwój transportu Transport stał się obecnie poważnym i dominującym zagrożeniem dla środowiska. W dużej mierze zadecydowały o tym błędy, jakie popełniono w polityce transportowej wielu krajów.Zróżnicowany transport będzie wymagał z jednej strony najlepszych technologii przy produkcji środków transportu, z drugiej strony istotnego ograniczenia ruchu samochodowego, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych.Obecnie istniejący system transportowy musi być przekształcony z dominującego teraz transportu samochodowego do transportu kolejowego i zbiorowego. Komunikacja zbiorowa, po zapewnieniu jej dynamicznego i sprawnego rozwoju, powinna odgrywać dominującą rolę w podróżach codziennych i przy pokonywaniu dużych odległości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.