Przeskocz do treści

Ery geologiczne

Chociaż nie wiemy dokładnie, kiedy życie pojawiło się na Ziemi, jesteśmy całkiem pewni, że stało się to ponad trzy miliardy lat temu, ponieważ znaleziono ślady glonów w skałach, mających taki wiek. Skamieniałości w tak starych skałach są bardzo rzadkie. Dopiero badając skały osadowe, utworzone około 600 milionów lat temu, na początku ery paleozoicznej, stwierdzamy istnienie bardzo różnorodnych skamieniałości. Oznacza to, że cztery piąte trudnego do wyobrażenia czasu istnienia życia, nie pozostawiło po sobie żadnych śladów lub co najwyżej ślady znikome. Od tego okresu późniejsze dane dotyczące rozwoju życia zachowały się zupełnie wyraźnie. Geologiczna i biologiczna historia Ziemi od chwili pierwszego pojawienia się licznych skamieniałości dzieli się na trzy główne ery, z których każda zawiera kilka okresów. Na pierwszy rzut oka może wydać się niezwykłe, że wyraźne zmiany geologiczne Ziemi pokrywają się z wyraźnymi zmianami w istniejących gatunkach, zauważmy jednak, że zmiany geologiczne (tj. wypiętrzanie gór, obniżanie poziomu morza) powodują zmiany klimatu, a zarazem zmieniają środowisko zewnętrzne organizmów żywych. Wraz ze zmianami geologicznymi Ziemi na pewno ulegały zmianom procesy doboru naturalnego. Jak widać, początek i koniec różnych okresów nie jest dokładnie znany, a tylko kilka skał (np. te z dolnego permu) zawiera wystarczającą ilość uranu, by ich wiek mógł zostać określony dokładnie. Wiek innych skał musi być obliczany na podstawie ich względnej grubości, a już poprzednio zwróciliśmy uwagę na niepewność tej metody. W miarę poruszania w tym rozdziale i w rozdziale następnym zagadnień związanych z historią zmian ewolucyjnych pragniemy, by Czytelnik często spoglądał na tabelę  i zobaczył, jak szczegóły pasują do ogólnej panoramy życia.
mobile phone spy apps

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.