Przeskocz do treści

Haniebny czyn państwa słowackiego

Słowacja decydując się uderzyć na nasz kraj nie wypowiedziała wcześniej wojny. Ten haniebny czyn został srogo potępiony przez ambasadora Słowackiej republiki Ladislava Szathmára, który dowiedziawszy się o tym zbrojnym ataku wystosował pismo do Józefa, Becka, który dotyczył jego wielkiego żalu i ubolewania, iż Słowacja pozwoliła na podporządkowanie kraju i oddanie go we władanie III Rzeszy. Kraj ten był dla Niemców tylko i wyłącznie bazą wypadową, położenie sprzyjało ataków na Polskę, więc Hitler wykorzystał Słowację by zrealizować swoje zamiary. Pomimo, iż był on osamotniony w swoich poglądach taki wyraz niezadowolenia, pomimo iż jednostkowy oznaczał, iż nie wszyscy akceptują ten haniebny czyn wystosowany przeciw własnym sąsiadom.

niemiecki plan głodowy

Plan głodowy został stworzony przez niemieckie władze by w całości wyeksploatować tereny okupowanego ZSRR. Został on opracowany na wiosnę 1941 roku, założeniami jego było to by konfiskować wszelką nadwyżkę żywności, jaka znajdować się będzie na terenie tego kraju. Miały one być przeznaczane na potrzeby niemieckich wojsk oraz cywilnej ludności. Hitler doskonale zdawał sobie sprawę, iż odbieranie pożywienia zaowocuje śmiercią głodową setek tysięcy ludzi mieszkających w tym państwie. Duże odległości od frontowej linii i mało rozwinięta sowiecka infrastruktura transportowa nie będą w stanie dostarczyć niemieckim oddziałom wystarczającej ilości artykułów spożywczych, dlatego stworzeni taki plan i cała armia niemiecka miała żywić się kosztem okupowanego narodu. Zapewniając sobie pożywienie można było skupić się na dostawach broni i amunicji. Jednak nazistowscy przywódcy nie byli zbytnio zadowoleni z takiego obrotu spraw, chcieliby jak najszybciej rozpoczęła się akcja eksploatacji tych ziem by zmniejszyć skutki zaprzestania współpracy ekonomicznej z ZSRR, która trwała z Rzeszą od chwili podpisania układu Ribbentrop-Mołotow. Został przygotowany nowy dokument dotyczący planu głodowego, który zakładał, iż żywność odbierana tamtejszej ludności nie będzie służyła tylko do celów wojskowych, lecz zostanie przeznaczona tez dla cywilnej ludności. Oszacowana, iż dzięki takim działaniom miliony ludzi zginie śmiercią głodową a do III Rzeszy trafi ponad 7 to zboża. Władze cywilne jak i wojskowe bez żadnych oporów zaakceptowały ten ludobójczy pomysł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.