Przeskocz do treści

Wybuch II wojny światowej był nieunikniony, zwłaszcza, że do władzy doszedł Adolf Hitler. Działania agresora zostały rozpoczęte początkiem września 1939 roku. Walki rozgorzały w całym kraju, jednak pomimo dobrego przygotowania ze strony polski siły niemieckie zdołały zapanować nas naszym terytorium. Doskonale działało jednak polskie podziemie i to właśnie dzięki niemu udało się zdobyć bardzo istotne informacje, iż wojska nieprzyjaciela grupują się na wschodzie. Taka informacja została przekazana Stalinowi, który mimo wszystko ufał Hitlerowi i wierzył, że wcześniej podpisany z nim układ będzie respektowany a poszczególne jednostki zostały przeniesione tylko ze względu na ochronę w przypadku brytyjskiego ataku. ZSRR uśpione taką odpowiedzią nadal zaopatrywało III Rzeszę w artykuły spożywcze. Pomimo zapewnień ze strony Hitlera wśród żołnierzy powstał niepokój, stosunki radziecko- niemieckie uległy zmianie. W tym czasie Niemcy już przygotowywali się do zbrojnego ataku na ZSRR, szukając sprzymierzeńców by móc skutecznie rozpocząć działania wojenne. Pakt zawarty pomiędzy tymi krajami został zerwany, nastąpił etap przełomowy i rozpoczęcie zbrojnego wystąpienia przeciwko byłemu sojusznikowi. W podobnej sytuacji znajdowała się tez Słowacja, Hitler zmusił ówczesnego prezydenta do oddania mu państwa we władanie grożąc atakiem. Niemiecki przywódca chciał w ten sposób ułatwić sobie dostęp do polski

 

walki warszawskie

Przed sama kapitulacją Warszawy, napłynął rozkaz od naczelnego wodza by została utworzona konspiracja wojskowa. Przez ten czas zostało zgromadzone grono oficerów, którym udało się uniknąć niewoli, dzięki temu powstało silne konspiracyjne wojsk. Początkowo zostało nazwane Służba Zwycięstwu polski, po czym została zmieniona na Związek Walki Zbrojnej i ostatecznie na Armia Krajowa. Głównym organizatorem był generał Stefan Rowecki, znany pod pseudonimem Grot. Był on z początku dowódcą sztabu, po czym głównym komendantem. Niestety został schwytany przez Gestapo i jego miejsce zajął Tadeusz Komorowski. Żołnierze zgromadzeni do tej konspiracji byli główna częścią zbrojnych sił naszego kraju, odegrali znacząca rolę w Polskim państwie podziemnym. Do głównych celów tego konspiracyjnego wojska należało przeprowadzenie a także przygotowanie powstania powszechnego w momencie, gdy nadejdzie front, lub, gdy siły Niemieckie będą w fazie załamania. W Armii Krajowej tworzone były struktury, szkolono oficerów jak i gromadzono potrzebny sprzęt. .

Słowacja decydując się uderzyć na nasz kraj nie wypowiedziała wcześniej wojny. Ten haniebny czyn został srogo potępiony przez ambasadora Słowackiej republiki Ladislava Szathmára, który dowiedziawszy się o tym zbrojnym ataku wystosował pismo do Józefa, Becka, który dotyczył jego wielkiego żalu i ubolewania, iż Słowacja pozwoliła na podporządkowanie kraju i oddanie go we władanie III Rzeszy. Kraj ten był dla Niemców tylko i wyłącznie bazą wypadową, położenie sprzyjało ataków na Polskę, więc Hitler wykorzystał Słowację by zrealizować swoje zamiary. Pomimo, iż był on osamotniony w swoich poglądach taki wyraz niezadowolenia, pomimo iż jednostkowy oznaczał, iż nie wszyscy akceptują ten haniebny czyn wystosowany przeciw własnym sąsiadom.

niemiecki plan głodowy

Plan głodowy został stworzony przez niemieckie władze by w całości wyeksploatować tereny okupowanego ZSRR. Został on opracowany na wiosnę 1941 roku, założeniami jego było to by konfiskować wszelką nadwyżkę żywności, jaka znajdować się będzie na terenie tego kraju. Miały one być przeznaczane na potrzeby niemieckich wojsk oraz cywilnej ludności. Hitler doskonale zdawał sobie sprawę, iż odbieranie pożywienia zaowocuje śmiercią głodową setek tysięcy ludzi mieszkających w tym państwie. Duże odległości od frontowej linii i mało rozwinięta sowiecka infrastruktura transportowa nie będą w stanie dostarczyć niemieckim oddziałom wystarczającej ilości artykułów spożywczych, dlatego stworzeni taki plan i cała armia niemiecka miała żywić się kosztem okupowanego narodu. Zapewniając sobie pożywienie można było skupić się na dostawach broni i amunicji. Jednak nazistowscy przywódcy nie byli zbytnio zadowoleni z takiego obrotu spraw, chcieliby jak najszybciej rozpoczęła się akcja eksploatacji tych ziem by zmniejszyć skutki zaprzestania współpracy ekonomicznej z ZSRR, która trwała z Rzeszą od chwili podpisania układu Ribbentrop-Mołotow. Został przygotowany nowy dokument dotyczący planu głodowego, który zakładał, iż żywność odbierana tamtejszej ludności nie będzie służyła tylko do celów wojskowych, lecz zostanie przeznaczona tez dla cywilnej ludności. Oszacowana, iż dzięki takim działaniom miliony ludzi zginie śmiercią głodową a do III Rzeszy trafi ponad 7 to zboża. Władze cywilne jak i wojskowe bez żadnych oporów zaakceptowały ten ludobójczy pomysł.

Wiele polskich formacji wojskowych walczyło na obcych frontach, jakże to odległych od naszego kraju. Zgodnie jednak z wcześniejszymi podpisanymi sojuszami Polska musiała wspomóc Anglię czy Francję w boju, szkoda tylko, iż w momencie, gdy nasze państwo potrzebowało pomocy, gdy niszczono Warszawę i mordowano niewinnych ludzi państwa sojusznicze nie przyszły z tak oczekiwana pomocą. W momencie wybuchu wojny wielka Brytania nie była przygotowana by wstąpić w zbrojny konflikt i stanąć u boku polski, to samo dotyczy się francuskich oddziałów, skutkiem, czego była tragiczna klęska polskiego narodu, który został pozostawiony sam sobie. Wprawdzie państwa walczyły w jednym celu by pokonać wspólnego wroga, mimo to pozostał świadomość, iż przelewa się krew za cudze narody, w momencie, gdy własny został opanowany przez nieprzyjaciela, bo pomoc nadeszła zbyt późno i była zbyt mało przygotowania do tak krwawej wojny. Klęska Polski była jednak nieunikniona, po kilkunasto dniowych walkach, do których przystąpiło tysiące żołnierzy sprawa była i tak przegrana gdyż siły nieprzyjaciela były zbyt duże.

Atak z zaskoczenia na państwo polskie

Atak, jaki miał miejsce 1 września 1939 roku całkowicie zaskoczył Polskę, jednak szybka organizacja wosk i współdziałanie pozwoliły na utworzenie silnej linii obrony. Niemcy wykorzystując jednak taktykę Blitkzriegu stosunkowo szybko poradzili sobie z przełamaniem oporu polskich wojsk. Polska jak i Niemcy w toczącej się walce odnieśli zarówno szereg porażek jak i zwycięstw. Jednak przewaga wroga, większa armia i lepszy sprzęt zadecydowały w późniejszym czasie o zwycięstwie Niemiec. Zastosowanie nowoczesnej takty w dużej mierze przyczyniło się do klęski naszych wojsk, które nie były przygotowane na tak silny cios. Lepsze przygotowanie, skuteczniejsza strategii spowodował, iż w kampanii wrześniowej triumfował Feldgrau. Dla społeczeństwa Polskiego rozpoczął się nowy rozdział w życiu na obszarze okupowanego państwa, który nie należał do najprzyjemniejszych, wszystko, co kojarzyło się z dawnym krajem zostało usuwane, zastępowane niemieckimi obyczajami. Żołnierze po odniesieniu porażki stali się wojennymi jeńcami.

Do bezpośrednich przyczyn, które wywołały kolejną światową wojnę można zaliczyć przede wszystkim łamanie przez Niemców wszelkich wcześniej podpisanych postanowień traktatu wersalskiego, okrążenie naszego kraju, zapanowanie nad Czechosłowacją a także przyłączenie Kłajpedy do terytorium niemieckiego. Także wystosowane zostały roszczenia wobec Polski, Niemcy wymagaliby Gdańsk został oddany im we władanie, żądano by powstała autostrada łącząca Prusy Wschodnie z Pomorzem. Niemcy oczekiwali tez, że Polska wstąpi do paktu antykominternowskiego. Niestety odrzucenie takich roszczeń przez nasz kraj wywołało wielką agresję Hitlera.

Normandia w obliczu Luftwaffe, sytuacja przed atakiem. II Wojna Światowa pochłonęła miliony ofiar, przygotowania do niej trwały niemalże w każdym państwie. Także po obu stronach francuskiego kanału La Manche trwały prace przygotowawcze do decydującego starcia. Alianci mieli zamiar przeprowadzić atak desantowy, który miał rozpocząć europejską krucjatę. Przygotowania kanału do bitwy odbywały się na kilku etapach, jednak po kilkunastomiesięcznych walkach wszyscy zdawali sobie sprawę, iż by wygrać bitwę należy najpierw zdobyć panowanie w powietrzu, to był główny klucz do osiągnięcia sukcesu. Niestety alianci posiadali znaczną przewagę, niezliczona ilość samolotów mogła rozpocząć nalot w każdej chwili. Jeden z niemieckich historyków w swej wypowiedzi stwierdził, iż alianci nie mają przewagi, lecz monopol. Fakt posiadali oni ponad trzy tysiące bombowców, prawie pięćdziesiąt tysięcy myśliwców a także wielką ilość samolotów transportowych, tak imponujących sił powietrznych Polska mogła tylko pozazdrościć. Rozpoczynając atak mieli wygraną w kieszeni.

Atakując z zaskoczenia Niemcy doskonale wiedzieli, iż zdobędą w ten sposób znaczna przewagę nad Polską, dodatkowo stosując taktykę wojny błyskawicznej zapewnili sobie zwycięstwo. Nowoczesna technologia, dobre przygotowanie wojsk a także ogromna ilość sprzętu znacznie ułatwiły podbój naszego kraju. Pomimo jednak działania z zaskoczenia polscy żołnierze w szybkim tempie zmobilizowali siły przystępując do obrony, która niestety i tak okazała się bezskuteczna. Wykorzystana przez Niemców taktyka Blitzkriega polegała na wykorzystaniu w pełni momentu zaskoczenia, atak nastąpił w strategicznej skali, wszystkie siły były skoncentrowane na jednym celu, co pozwoliło zdobyć Niemcom przewagę od samego początku. Już w początkowej fazie wojny Hitler wiedział, iż zwycięstwo ma w kieszeni. Pomimo zaangażowania ze strony Polaków nie udało się uratować honoru i wyjść z walk zwycięską ręką. Wcielając nowa taktykę Hitler nie skupiał się na początkowych sukcesach, armia niemiecka wciąż bardziej wdzierała się wgłęb kraju, nie umacniając wcześniejszych pozycji.

agresja Niemiec na terytorium II rzeczypospolitej

Początkowo plan agresji Niemiec na Polskę miał zostać wykonany 26 sierpnia, jednak datę tą Hitler przełożył na 1 września, gdyż polska prowadziła sojusznicze z Wielką Brytanią. W tym pamiętnym dniu walka rozpoczęła się od ataku pancernika Schelswig-Holstein, parę minut przed piątą rano. Atakując Westerplatte, wojska wroga wdarły się na terytorium II Rzeczpospolitej. Niestety dobre przygotowanie żołnierzy niemieckich i nowy sprzęt spowodowały, iż już w pierwszym dniu większość polskich samolotów została zniszczona, gdyż baza Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku nie spodziewała się tak silnego wroga. Także zostały zatopione dwa nasze okręty ORP „Nurek” i ORP „Mazur”. Pozostałe jednostki zdołały uratować się odpływając na Puckie wody. Późnym popołudniem w pierwszy dzień walk, polscy żołnierze mieli wykonać plan „Rurka”, jednak został on odwołany gdyż kilka okrętów odniosło poważne uszkodzenia. Niestety załoga patrolującego Wichra”, nie została poinformowana o tym i nadal wykonywał swoje zadanie.