Przeskocz do treści

Panowanie Hitlera nad Słowacją

Plany ataku na Polskę były szczegółowo przygotowywane. Geograficzne położenie Słowacji było bardzo sprzyjające, dlatego Hitler wykorzystał ten kraj by osiągnąć zamierzone cele. Niemieccy żołnierze mogli uderzyć z trzech stron, taki atak zmusiłby Polaków do rozłożenia sił na kilka frontów, a co za tym idzie obrona byłaby mniej skuteczna gdyż naszego kraju broniła nieliczna armia. Niestety skuteczne zabezpieczenie ponad sześciuset kilkometrowej granicy wymagałoby zwiększenia liczebności walczących, lecz na to nie było szans. Kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej Niemcy rozpoczęli intensywne przygotowania na terytorium Słowacji. Skierowane jednostki Wehrmachtu posiadały tam specjalnie wydzielony obszar ochronny, gdzie miało być całe zaplecze zarówno gospodarcze jak i militarne. Hitler rozpoczął także tworzenie armii Słowackiej, która pod jego dowództwem miała wraz z niemieckimi oddziałami ruszyć do ataku. Został także podpisany stosowny pakt, który głosił, iż wojska Słowackie są podległe Hitlerowi.

przyczyny wybuchu konfliktu zbrojnego

Wybuch I wojny światowej, przyniósł ogrom zniszczeń i strat, zakończyła się ona bezwarunkowa kapitulacją centralnych państw w listopadzie 1918 roku. Miał zapanować nowy europejski ład, jednak zdobycie władzy przez fanatycznego Hitlera zburzyły nadzieje społeczeństw na lepsze jutro. Polska podpisała z Niemcami traktat wersalski, dotyczący nieagresji, który w późniejszym czasie został wypowiedziany przez Hitlera i rozpętane zostało kolejne piekło. Niemcy łamali wszelkie wcześniejsze postanowienia traktatu, zbroili swoje państwo, rekrutowali żołnierzy, wbrew zakazom stworzyli lotnictwo jak i wprowadzili obowiązkowa służbę wojskową, co oczywiście nie podobało się reszcie państw. Powstanie faszyzmu i głoszenie wyższości rasy germańskiej złożyło się na jedną z przyczyn późniejszego wybuchu II wojny światowej, prowokowanie starć na granicach z Niemcami, utworzenie policyjnego państwa czy tez popieranie nacjonalistycznych ruchów spowodowało wiele niejasności i napięć a w rezultacie kolejny zbrojny konflikt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.