Przeskocz do treści

Pochodzenie zwierząt

Istnieją co najmniej dwie drogi, którymi organizmy, jednokomórkowe mogły się rozwinąć w zwierzęta wielokomórkowe. Jedna z tych dróg prowadzi przez organizmy kolonijne. Wraz z rozwojem w kolonii wyspecjalizowanych komórek, następuje wzajemne uzależnianie się poszczególnych jej części, aż do przekroczenia granicy, jaka dzieli kolonię od osobnika wielokomórkowego. Obecność u gąbek komórek kołnierzykowych, ściśle przypominających pewne jednokomórkowe wiciowce sugeruje, że ewolucja gąbek następowała w taki właśnie sposób. A inne zwierzęta? Być może i one również rozwinęły się w ten sposób, niezależnie jednak od gąbek. Niektórzy biologowie sądzą, iż kolonijne formy zielenic były nie tylko przodkami roślin, ale również zwierząt. Jako poparcie tej teorii można podać larwalne formy parzydelkowców, których budowa, urzęsiona, pusta w środku kula o powierzchni utworzonej z komórek, przypomina strukturę toczka (Volvox). Migracja do wnętrza niektórych powierzchniowych komórek tej larwy powoduje zbliżenie ścianek i utworzenie dwóch warstw komórek; następnie rozwija się wewnątrz jama chłonącotrawiąca dojrzałego parzydełkowca. Uważa się, że od parzydełkowców pochodzą również płazińce, u których podobnie występuje jama chłonącotrawiąca z pojedynczym otworem. (Można się jednakże zastanawiać, co stało się z najbardziej charakterystyczną cechą parzydełkowców, z parzydełkami. Co prawda niektóre płazińce mają parzydełka, służące im za broń, ale nie są one przez te zwierzęta wytwarzane, lecz zostały po prostu włączone do ich własnej okrywy ciała po zjedzeniu stułbi!).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.