Przeskocz do treści

Pochodzenie życia

Pierwszymi w naszej cywilizacji próbami udzielenia odpowiedzi na to pytanie była historia stworzenia, zawarta w Biblii. Również i inne kultury mają swe opowieści na temat stworzenia życia. Opowieści te mają dwie wspólne cechy: po pierwsze powstały na długo przed tym, zanim człowiek uzyskał jakąkolwiek wiedzę na temat fizycznych, chemicznych i biologicznych zasad, stanowiących podstawę życia, a po drugie odwołują się do boskiej interwencji w stworzeniu życia, a więc znajdują się poza sferą badań naukowych. Naukowcy zakładają, iż siły rządzące światem można poznać, że zawsze i wszędzie działają one jednakowo i ich skutki można przewidzieć, przynajmniej statystycznie. Chociaż przekonanie naukowca może być nieuzasadnione, stanowi ono jedyną podstawę, na której może się on opierać. Jeżeli jego doświadczenia miałyby być przedmiotem unikalnej, nadnaturalnej lub kapryśnej interwencji, nie byłoby sensu ich wykonywać. W praktyce, jeżeli naukowiec otrzyma jakiś niepowtarzalny wynik, zakłada, że do jego aparatury lub obserwacji (albo też do jednego i drugiego) wkradł się błąd. Teoria kosmiczna. Ta teoria pochodzenia życia wchodzi w zakres badań naukowych. Zakłada ona, że życie zostało przyniesione na Ziemię z jakiegoś miejsca wszechświata, prawdopodobnie w spadającym meteorycie. Ostatnio notowane zainteresowanie przestrzenią kosmiczną spowodowało badanie wielu meteorytów, w których poszukiwano obecności organizmów żywych lub przynajmniej substancji organicznych.  Chociaż stwierdzono  występowanie jednego i drugiego, nie można wykluczyć możliwości, że są to zanieczyszczenia ziemskie.   Nawet  gdyby życie  mogło  przetrwać  trudne  warunki   istniejące w przestrzeni  międzyplanetarnej   i  podróż  w płomieniach w atmosferze ziemskiej, teoria ta nie daje w istocie odpowiedzi na podstawowe pytanie — po prostu przesuwa je z naszej planety do jakiegoś innego miejsca.
help with dissertation writing

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.