Przeskocz do treści

Potomkowie wiciowców

Bezbarwne wiciowce prawdopodobnie rozwinęły drugi, dodatkowy sposób lokomocji — ruch ameboidalny . Nawet dzisiaj istnieje kilka gatunków wiciowców zdolnych do poruszania się zarówno za pomocą pseudopodiów, jak i wici. Z pierwszych bezbarwnych wiciowco-pełzaków rozwinęło się aż pięć odrębnych grup.  Korzenionóżki (Rhizopoda) i wiciowce (FlageHa-ta). Chociaż zwykle mieszczą się w oddzielnych gromadach, występowanie takich form, jak Mastigamo-eba sugeruje ścisłe pokrewieństwo między tymi grupami. W istocie zaproponowano nazwę Rhizoflagel-iata, która obejmuje zarówno korzenionóżki, jak i wiciowce. Formami prawdopodobnie pochodzącymi od wczesnych Rhizoflagellata są sporowce (Sporozod). Jak wszystkie pasożyty musiały się rozwinąć z form wolnożyjących i fakt, iż w cyklu życiowym niektórych ich przedstawicieli pojawiają się formy ameboidalne, mające wici, stanowi poparcie poglądu, że ich przodkami były Rhizoflagellata. Ewolucja sporowców z pewnością postępowała równocześnie z ewolucją świata zwierząt. Właściwie nie istnieje zwierzę, które nie miałoby przynajmniej jednego pasożytniczego sporowca. W wielu przypadkach (włączając Plasmodium, wywołujące malarię u człowieka), adaptacja pasożyta do budowy i fizjologii gospodarza jest niezwykle efektywna. Gąbki (Porifera). Gąbki są wielokomórkowymi organizmami, które  zaliczyliśmy do zwierząt. Należą one do nich wyłącznie na podstawie swej wielokomórkowości, dlatego też umieszcza się je czasem w specjalnym podkrólestwie Parazoa w celu oddzielenia od innych zwierząt, które zaliczamy do podkrólestwa Metazoa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.