Przeskocz do treści

Rośliny okrytonasienne

Chociaż ślady pierwszych roślin okrytonasiennych (okrytozalążkowych) znajdujemy w złożach jurajskich, zaczęły one dominować dopiero pod koniec ery mezozoicznej. Niewątpliwie obecnie są one na Ziemi roślinami panującymi. Współcześnie występuje około 200 tysięcy gatunków okrytozalążkowych, podczas gdy reszta świata roślin obejmuje teraz jedynie około 34 000 żyjących gatunków. Okrytozalążkowe znajdujemy praktycznie biorąc w każdym środowisku. Chociaż mają one wiele cech pozwalających im żyć nawet w środowiskach suchych, niektóre (np. Anacharis) powróciły do życia w wodzie. Co przyczyniło się do wielkiego powodzenia okrytozalążkowych? Odpowiedzią będzie prawdopodobnie fakt, że łączą one najskuteczniejsze przystosowania do życia na suchym lądzie z najbardziej różnorodnymi i efektywnymi metodami rozmnażania płciowego i rozprzestrzeniania się. Dokonajmy przeglądu cech, które umożliwiły okrytozalążkowym (a także w różnym stopniu i innym roślinom) skolonizowanie lądu. Obecność korzeni pozwala na pobieranie wody i soli mineralnych spod powierzchni ziemi. Korzenie umocowują ponadto roślinę w podłożu tak, że opiera się ona wiatrom. Obecność kambium (miazgi twórczej), zdolnej do wytworzenia drewna, wzmacnia liście i kwiaty, położone nawet wysoko. Drewno i łyko umożliwiają roślinie szybki i efektywny transport wody, substancji pokarmowych, hormonów itp. na duże odległości. Woskowa kutikula na liściach i łodygach roślin zielnych oraz korek na łodygach drzew zapobiegają gwałtownej utracie wody z rośliny przez parowanie. Takie wodoszczelne pokrycie jest również nieprzepuszczalne dla gazów, jednakże wymiana gazów jest możliwa przez szparki i prze-tchlinki. Zrzucanie liści u większości okrytozalążkowych, rosnących w klimacie umiarkowanym, zmniejsza utratę wody podczas zimy (kiedy woda zawarta w glebie może być zamarznięta) i również pomaga ograniczyć prawdopodobieństwo mechanicznego uszkodzenia w przypadku nagromadzenia się na niej lodu i śniegu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.