Przeskocz do treści

Skażenia gleb w otoczeniu szlaków komunikacyjnych

Transport poza zajmowaniem powierzchni gleby i jej niszczeniem, przyczynia się do degradacji gleby przez zatruwanie związkami toksycznymi.Największym zagrożeniem dla gleb otaczających szlaki komunikacyjne są metale ciężkie emitowane przede wszystkim przez środki transportu drogowego.Metale te komunikują się w glebie w największej ilości w przypowierzchniowych warstwach profilu glebowego. Największe zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi stwierdza się w odległości do 25 m od drogi.Największym niebezpieczeństwem dla środowiska glebowego jest zanieczyszczenie ołowiem. Transport samochodowy stanowi jedno z głównych źródeł emisji tego metalu.Kolejnym metalem emitowanym podczas ruchu pojazdów samochodowych jest kadm. Związki tego pierwiastka znajdują się w olejach silnikowych i w ogumieniu.Poza metalami czynnikiem obciążającym gleby są tlenki azotu i siarki. Kwas azotowy, powstający po reakcji dwutlenku azotu z wodą, zakwasza glebę oraz niszczy mikroorganizmy, powodujące reakcję lub zanik jej aktywności biologicznej.Kolejnym zagrożeniem dla gleby są chlorki stosowane do utrzymania dróg w zimie.Transport kolejowy również stanowi źródło substancji toksycznych, których obecność stwierdza się w glebie.

Zanieczyszczenia mórz i oceanów

Najgroźniejsze i najbardziej bezpośrednie jest zanieczyszczenie wód przez transport morski.Do zanieczyszczeń środowiska morskiego przez żeglugę przyczyniają się rozlewane materiały pędne, smary, oleje, różnego rodzaju detergenty oraz wody balastowe.Źródłem zanieczyszczeń środowiska morskiego jest każda jednostka pływająca i jej eksploatacja. Ze skutku usuwa się za burtę ścieki, nieczystości, odpady, resztki ładunków wyrzucanych do morza w trakcie czyszczenia ładowni.Wprowadzenie dużej ilości zanieczyszczeń do akwenu jest przede wszystkim przyczyną obniżenia się zawartości tlenu w wodzie. Natomiast obecność tlenu w wodzie decyduje o zdolności do biologicznego samooczyszczania wód oraz jego tempie, a także o życiu flory i fauny morskiej.Szczególnie podatne na zanieczyszczenia są morza płytkie o małych możliwościach wymiany wody z oceanem, np. Bałtyk, ale również morza: Śródziemne, Czarne, Kaspijskie, Czerwone, a także Zatoka Perska. Według badań oceanologicznych ich zdolność do samooczyszczania prawie zanikła.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.