Przeskocz do treści

Specjacja

Specjacja, tak jak to opisaliśmy, jest stopniowym procesem, zaczynającym się od powstania różnic między osobnikami w populacji. Prowadzi to do akumulacji trwałych różnic, stwierdzonych na poziomie podgatunku, a kończy się wyraźnymi różnicami, związanymi z wytworzeniem się gatunku. Do ukończenia całego procesu potrzeba setek lub tysięcy lat. Istnieje jednakże pewien mechanizm powstawania gatunków, który przebiega szybciej — rozwija się on w wyniku chromosomowej aberracji — poliploidalności. W wyniku mejozy u osobników poliploidalnych (np. 4«) powstają gamety (2 n), które są płodne wobec siebie, ale często nie wobec gamet typu rodzicielskiego (n). Tak więc osobniki poliploidalne są natychmiast izolowane genetycznie od typu rodzicielskiego i nowy gatunek powstaje właściwie w ciągu jednego dnia. W 1927 roku rosyjski genetyk roślin Karpeczenko doniósł o sztucznym wytworzeniu rośliny, zawierającej pełny zestaw (2«) chromosomów rzodkiewki i pełny zestaw (2«) chromosomów kapusty, powstałej jako wynik krzyżowania tych dwóch gatunków (należących do różnych rodzajów). Normalnie mieszańce tak różnych rodziców byłyby bezpłodne, ponieważ ich gamety zawierałyby tylko część chromosomów z każdego rodzica. Ponieważ mieszańce Karpeczenki były poliploidami, każda gameta zawierała po jednym z każdego chromosomu, znalezionego zarówno u przodka, będącego rzodkiewką, jak i kapustą. Zapłodnienie dawało żywotne rośliny, wykazujące cechy zarówno kapusty jak i rzodkiewki (niestety, korzenie kapusty i liście rzodkiewki). Rośliny te mogły efektywnie krzyżować się ze sobą, ale nie z którymkolwiek ż gatunków, z których powstały. W przeciągu bardzo krótkiego czasu Karpeczenko wytworzył więc nowy gatunek rośliny. Istnieje wiele danych, że w naturze często powstawały nowe gatunki roślin przez poliploidalność, z krzyżowaniem lub też bez niego, u zwierząt jednakże zjawisko to jest bardzo rzadkie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.