Przeskocz do treści

Szkarłupnie

Dotychczas zajmowaliśmy się typami zwierząt, wykazującymi uderzające podobieństwa. Do obrazu tego jednak nie pasują ani szkarłupnie (Echinodermata). ani też strunowce (Chordata), mające wiele wspólnych, tylko dla nich charakterystycznych cech. Widać to szczególnie wyraźnie w ich rozwoju embrionalnym. Jak widzieliśmy  bruzdy podziałowe w jajach strunowców, podobnie jak i szkarłupni, ułożone są w regularne płaszczyzny, prostopadłe lub równoległe wobec siebie. U wszystkich innych dotychczas omawianych zwierząt płaszczyzny bruzdkowania są stopniowo wzajemnie nachylone, tak że zachodzi bruzdkowanie spiralne. Jeżeli komórki (blastomery), wytworzone w wyniku pierwszego lub drugiego podziału jaj szkarłupni czy też strunowców zostaną oddzielone od reszty, wykażą same pełną zdolność rozwoju, tworząc całkowity zarodek; dlatego też w obu tych grupach mogą się zdarzyć przypadki występowania bliźniąt identycznych, czyli monozygotycznych. zwanych też jedno-jajowymi. Z drugiej strony bruzdkowanie bezkręgowców, którymi dotychczas się zajmowaliśmy, prowadziło do wytworzenia komórek, które w pewnej mierze utraciły swe możliwości rozwojowe — stąd też nie występują wśród nich bliźnięta identyczne. U szkarłupni i strunowców gastrulacja zaczyna się w tej części zarodka, która później u osobnika dojrzałego będzie stanowiła otwór odbytowy, jednakże u innych typów, których dorośli przedstawiciele mają całkowicie wykształcony przewód pokarmowy, z otworem odbytowym i gębowym, zaczyna się ona od tej strony, z którego powstanie otwór gębowy. U obu grup występuje celoma, jednakże mechanizm jej tworzenia jest zupełnie różny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.