Przeskocz do treści

Transport jako przyczyna zmian w środowisku

W ostatnich latach, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, wzrasta udział transportu w destrukcyjnym oddziaływaniu na środowisko.Emisja ze środków transportu w większości przypadków koncentruje się blisko powierzchni ziemi, powodując tym samym niewspółmiernie większe zagrożenie.Rewolucja w transporcie, jaka nastąpiła po II wojnie światowej, zwana jest przede wszystkim rozwojem motoryzacji.Olbrzymi przyrost liczby samochodów, a także, co się z tym wiąże, indywidualne preferencje dla tego sposobu podróżowania sprawiły, że transport drogowy stał się w największej mierze odpowiedzialny za naruszenie równowagi w środowisku przyrodniczym. Istniejące tendencje rozwoju transportu w Europie i w Polsce rodzą rosnące zagrożenie i koszty ekologiczne.Intensywnie rozwijający się transport i związana z nim infrastruktura zajmuje coraz rozleglejsze obszary gruntów rolnych, leśnych i innych.Najwięcej powierzchni pochłaniają szlaki komunikacji drogowej, a także związane z nimi parkingi, garaże i inne obiekty infrastruktury drogowej. W aglomeracjach miejsko-przemysłowych tereny zajęte przez obiekty związane z transportem samochodowym stanowią średnio 20-30% obszaru, a około 60% w dzielnicach centralnych. Środki transportu zbiorowego w miastach zajmują znacząco mniej powierzchni, przeciętnie 10-krotnie mniej w porównaniu z transportem indywidualnym.Budowa szlaków komunikacyjnych transportu drogowego, kolejowego i wodnego oraz obiektów im towarzyszących przyczynia się do określonych zmian w rzeźbie powierzchni Ziemi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.